Kendine Önem Ver

    Kendine değer veren kişi ,ona zarar veren bir insanla ilişki kurmayı kesinlikle reddeder;kendinize değer ve önem veriyorsanız herşeyden önce kendinizi seviyor iseniz kendi
nizi kötü hissettiğiniz bir ilişkide ve size her anlamda zarar veren bir insanla hayatınızı devam ettiremezsiniz bu kendinize yapacağınız çok büyük bir haksızlık olurdu emin
olun. Bir insan asla kendisine zarar veren bir insanla ilişki yaşayabilecek kadar kendisini değersizleştirmemelidir,hiç kimse bu hayatta okadar değersiz değildir gerçekten.
Biz bu hayat için ne kadar değerli isek hayatımızda bizim için okadar değerlidir ve önemlidir. Ama ne yazıkki bir çok insan asla bunun farkında ve bilincinde olamıyor olama
dığı için de kendisini böyle bir ilişkiye layık görüyor ve hiç belki de yaşanmaması gereken şeyleri yaşayabiliyor. O zamanlarda evet insan karşı tarafa verdiği değerden ve 
sevgiden dolayı biraz bazı şeyleri göremiyor ve o ilişki içerisinde kalmaya devam ediyor ne yazıkki. Ve bu şekilde en çok zararı kendisine veriyor ve ciddi anlamda da özgü
ven sorunu yaşıyor bu özgüven eksikliği belki de insanı öyle bir ilişki içinde kalmasını sağlamaktadır. Hayat evet bazen bazı insanlar için bu anlamda çok ciddi şekilde zor
layıcı olabiliyor. Biz insanlar ne yazıkki bazı dönemlerde gerek psikolojik durumumuzdan kaynaklı gerekse de içinde bulunduğumuz belki de boşluktan dolayı kendimizi bu tarz
ilişkiler içerisinde bulabiliyor buna layık görebiliyoruz ve son derece de yanlış birşey yapmamıza rağmen kesinlikle bu konuda belki de çevremizce uyarılar almamıza rağmen 
ne olursa olsun insanlar neler derlerse desinler asla bir önem arz etmiyor ve yine bir şekilde bildiğimizi okuduğumuz ve kendimizi ciddi şekilde bu konuda zorlukta bıraktı
ğımız zamanlar olabiliyor ne yazıkki. Her ne olursa olsun bu tarz bir ilişki bittiğinde kendimizi çok kötü hissetsek bile o anda inanın yaşamak çok daha kötüdür ve çok daha
yaralayıcı ve yıpratıcıdır bunu bilmelisiniz. Bu hayatta yaşanan mutluluklar da acılarda inanın hayat boyu devam etmiyor kesinlikle ve günü geldiğinde herşey bir son bulu
yor. Sohbet telefonları insanın kendi değerini ve önemini bilmesine dair sohbetlerle daima en güzel şekilde sizi desteklemektedirler...