Sohbet Hattında Freudçu Yaklaşım

    Çatışma birileriyle etkileşimde bulunarak yaşanabildiği gibi insanların kendi içlerinde, kafalarında olup bitenlerle de alakalıdır. Örneğin bir çok sohbet hattı kullanıcısı bunu aklı ile mantığı arasında kalmak olarak yorumlamaktadır. Freudcu çatışma kuramı, çatışmada duyguların rolü, bilişsel süreçlerimiz ve bu üçünün birbirileriyle etkileşimleri içimizdeki çatışma yaşantılarının temel konularını oluşturuyor. Freudcu bakış açısında, saldırganlık ve kaygı itilimleri üzerinde durulmaktadır. Saldırganlık enerjisi; kendi isteklerini bir tarafa bırakmış olmanın oluşturduğu suçluluk, değersizlik ve gerginlik yaşantılarıyla ortaya çıkar. Saldırganlığın kendine ya da başkalarına karşı gösterilmesi pek uygun olmadığından farklı alanlara kanalize edilerek gözlenebilir. Bastırma, günah keçisi bulma ya da kültürel yer değiştirme alanlarına kanalize edilebilir. Kaygı da çatışmanın bir yan ürünüdür. Korku ya da ihtiyacın karşılanmaması gibi itilimlerin sonucu olarak kaygı meydana gelir. Ayrıca insanların kendileriyle alakalı yargılarından kaynaklamıyor ola bilir. Duyguların çatışmadaki rolü ise çatışmadaki durumu nasıl yorumladığımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bilişsel süreçler duyguların adlarını koymada etkilidir. Duygular da bilişsel süreçleri etkilemektedir. Değişik duygular değişik eylem eğilimlerine sebebiyet vermektedir. Çatışma sırasında ortaya çıkan duygulardan olumsuz olanlar; kızgınlık, korku, incinme, suçluluk şeklinde sıralanabilir. Olumlu duygular ise; umut etmek, enerjik olmak şeklindedir. Çatışmada duygular, olumsuz gerginliğe sebep olduğu gibi olumlu bütünleştirici etki de sağlamaktadır. Yine bir çok sohbet hattı kullanıcısı çatışmada; duygu yayılması, duygu sıçraması gibi durumlarla karşılaşıla bilir. Çatışmada bir duygunun taraflar arasında yayılma eğiliminde olması duygu yayılmasıdır. Duygu sıçraması ise, bir duygunun yaşanmasındaki karşılıklılıktır. Beklenti ihlali, başkaları hakkındaki yüklemeler, çatışma hakkındaki düşünce şeklindedir. Beklenti ihlali karşıdaki kişinin davranışları beklentimize uymadığında bunun duygusal tepkiye sebep olduğunu belirtir. Yükleme süreçlerinde; insanların başkalarının davranışlarını yerleşik faktörlere kendilerininkini ise durumsal faktörlere yükleme eğilimindedirler. Bir başka yükleme eğilimi, olumsuz sonuçların çevresel faktörlere, olumlu sonuçların ise içsel faktörlere yüklenmesidir. Son olarak da insanlar, karşısındakinin davranışının kasıtlı olduğunu kendisininkininse durumlardan kaynaklandığını düşünme eğilimi vardır. İç çatışmalarınızın sesini kısmak için sohbet hattını deneyin.