Sohbet Telefonu İletişimini Güçlendirecek

   Her yeni deneyim, yeni anı, paylaşılmaya değer birer sohbet konusudur. İnsanların sosyalleşirken, bir birleri ile iletişime geçerken, konuşurken kendilerini anlatıp bir birbirlerini tanırken ya da bir sohbet telefonu hizmeti sırasında buna ihtiyaç duyarlar. Her iletişim geçişi, her iletişim eylemi doğruca tamamlana bilirse doyuma ulaştırır. Doğru iletişimi sağlaya bilmenin ise unsurları vardır. İnsanlar arasındaki sözlü,duygusal ve görsel mesaj alışverişine iletişim diyoruz.İletişim;gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası ve insanları birbirleriyle ilişkilendiren en önemli yaşamsal faaliyettir. İnsanlar arasındaki yakınlaşmalar da uzaklaşmalar da iletişimleri sonucunda oluşur. İnsanlar yalnız yaşayamayacağına göre iletişim onların yaşamına insanların girmesinde de,çıkmasında da fevkalade etkilidir. Bu nedenle iletişimi önemli bir yaşamsal gereklilik olarak görmeli ve doğru öğrenmeye çalışmalıyız. Bilimsel açıdan bakarsak iletişimin epey çeşidi vardır. Ama insanlara gündelik yaşamlarında en fazla lazım olan görsel, sözlü ve duygusal iletişimdir. Görsel iletişim daha çok beden dili ile mesaj vermedir. Bunda insanların giyimi, mimikleri, yüz hatları ve el hareketleri önemli bir rol oynar. Sözlü iletişim insanların konuşarak bir birlerine mesaj iletmesidir. Bunda da konuşulan dili iyi kullanmak,kelime dağarcığı ve kullanılan üslup oldukça önemlidir. İletişim pratiği sohbet telefonu hatları işe yapa bileceğinizi unutmayın. Duygusal iletişim ise; insanların birbirlerine sözlü veya görsel yolla ilettikleri mesajlara yüklenen hissi motifleri kapsamaktadır. Başarılı bir iletişim sözlü,duygusal ve görsel iletişimi bağdaştırarak mesajın iletişim partnerine çok yönlü verilmesiyle gerçekleşir. Bunun için iletişim tekniklerini iyi bilmek ve doğru kullanmak oldukça önemlidir. Türk insanı iletişim donanımları açısından genelde zayıftır.Çünkü bu konuda çok önemli olmasına rağmen eğitilmemektedir. Oysa bir insanın yaşamında en fazla kullanacağı melekeler arasında iletişim önde gelmektedir. Ayrıca insanların yaşam başarısı ve mutluluğunu büyük ölçüde iletişim başarısı oluşturmaktadır. Ancak ülkemizde ne ailede,ne de eğitim kurumlarında iletişim becerilerinin kazandırılmasına yönelik bir bilinç,bir uygulama ve bir eğitim yoktur. Bu nedenle de en başta aile içi iletişim olmak üzere tüm iletişim süreçlerinde genelde sorunlu bir toplum olarak yaşamaktayız. Hatta kendimizi bu ihtiyacı gidermek için bir yol ararken buluyorsak sitemize göz gezdirerek sohbet telefonu hizmetinden faydalana bilirsiniz.